Manitu

Mijn diensten

Om te zorgen dat eenieder zijn energie zelf in de hand houdt, te voorkomen dat de grenzen overschreden worden en te blijven doen wat je écht gelukkig maakt. 

Veilig wel maar er valt ook niet zoveel meer te beleven
Jij hebt mij geïnspireerd door je positivisme, je drive om ook in moeilijke tijden het leven van de zonnige kant te blijven zien en voor jezelf te blijven knokken, zonder daarbij het respect voor anderen te verliezen! Ik zie je soms in het water hangen net tegen de waterlijn aan en dan presteer jij het steeds weer met je gedrag om niet te verzuipen. Je komt door jouw manier van denken snel naar boven en steekt dan opeens weer een stuk boven het water uit en weet je dingen zo te draaien dat je weer energie vindt om door te bijten en door te zetten. Die kracht bewonder ik in je.
(feedback van een bevriende arts aan mij)

Dit is wat ik meebreng wanneer ik artsen coach

Ik ben Sharon Burgler. Levenskrachtexpert, psycholoog en mediator voor medisch specialisten, huisartsen en aios die worstelen met burn-outklachten

Ik vind coaching cruciaal voor hun mentale gezondheid, de positie die zij bekleden en de veiligheid voor de samenleving.

Ik droom ervan dat ik tot mijn negenennegentigste een stroom aan medisch specialisten, huisartsen en aios met goede vragen, wijze raad en zelfreflectie gespiegeld heb in wat hen tot hen maakt, zodat zij een intens gevoel van tevredenheid ervaren bij het uitoefen van hun vak.

Het feit dat ik niet uit het vak kom en wel 29 jaar ervaring heb in het geven van coaching en training aan academici maakt dat mijn spectrum breed is en ik vrij blijf van tunnelvisie, zodat ik mijn coachees juist die invalshoek geef die daadwerkelijk tot snel en duurzaam herstel leidt.

In mijn aanpak mix ik de wijsheden van mijn Arubaanse voormoeders met Nederlandse nuchterheid. Respectvol, positief en to the point. Ik heb aan weinig woorden genoeg om de kern van het probleem te benoemen.

Praktijkgericht spiegel ik hoe zij:

  • Hun eigen wijsheid negeren.
  • Conflictvermijdend gedrag effectueren.
  •  Hun psychisch welbevinden ondermijnen en burn-out(klachten) bevorderen.

Ik sta klaar voor precies deze artsen.
Waarom?

Omdat ik een doel heb: artsen leren grip op hun dag te houden zonder dat ze leeglopen

Verontrustende cijfers en berichten over het hoge ziekteverzuim en vertrek van artsen (in opleiding tot specialist) maakt het noodzakelijk te investeren in het versterken van de persoonlijke draagkracht en draaglast.

We mogen niet vergeten dat artsen mensen zijn die net als ieder ander in hun privéleven te maken krijgen met verlies van dierbaren, relatieproblemen en financieel stresssituaties. We mogen niet vergeten dat artsen te vaak alles voor hun patiënten over hebben en daarmee hun eigen grenzen overschrijden. We mogen niet vergeten dat artsen dikwijls als eerste aanspreekpunt zijn voor huiselijk geweld en misbruik. Dit doet wat met hen.

Juist omdat we zien hoeveel medisch specialisten, huisartsen en aios door de huidige werkdruk, grote verantwoordelijkheid en de heftige verhalen die zij dagelijks te verwerken hebben niet zichzelf zijn.  Voor mij reden om te willen helpen hun psychisch welbevinden te versterken.

We weten dat elke mens zijn veerkracht heeft opgebouwd met behulp van of met gebrek aan persoonlijke hulpbronnen. Dit geldt ook voor medisch specialisten, huisartsen en aios.

Het verlies van dierbaren op jonge leeftijd, het gevoel van veiligheid bij cruciale personen in hun (werk)leven en hun overlevingsstrategie bepaald hun maten van weerbaarheid en veerkracht op de momenten dat zij zich overbelast voelen.

Ik heb vier pakketten die zijn afgestemd op de mate van urgentie voor een mentale servicebeurt

Light Pakket

Dit pakket bestaat uit zeven sessies van twee uur met een uur extra die naar eigen behoefte ingepland wordt.
Het light pakket wordt gekozen bij persoonlijk leiderschapsontwikkeling, relatieproblemen, behoefte aan carrière switch, conflictsituaties en lichte stressklachten.

Burn-outpakket

Het burn-outpakket bestaat uit dertien sessies van twee uur en een sessie van vier uur waarin een kwaliteit versus blokkade krachtenveldanalyse plaatshebben. Dit burn-outpakket wordt onder andere gekozen bij klachten over extreme vermoeidheid, concentratie problematiek, buitengewone mate van perfectionisme en belastende terugkerende beelden uit het verleden.

Mentale servicebeurt

Het mentale servicebeurt pakket bestaat uit twee sessies van twee uur en een sessie van een uur. Het mentale servicebeurt pakket wordt gekozen om in diverse omstandigheden de regie te blijven behouden, te reflecteren op het eigen functioneren, levensvraagstukken en de mate van werk tevredenheid.

Online groepscoachings pakket

Het online groepscoachingspakket voor aio’s, jonge specialisten of startende huisartsen bestaat uit zestien sessies van twee uur. Het groepscoachingspakket wordt gekozen bij de wens om een energie-behoudende start te maken met de praktijk. De praktijk brengt altijd situaties met zich mee die tijdens de opleidings- en begeleidingsfase niet voorzien waren of konden worden. Die onvoorziene situaties kosten onvoorziene hoeveelheden energie en geven de jonge specialist/huisarts/aio daarmee direct een achterstand die op de lange termijn tot problematiek kan leiden.

Zullen we kennismaken?

Plan vrijblijvend een eerste kennismakingsgesprek van drie kwartier in om eerst te onderzoeken of er een wederzijds vertrouwen is om een traject te starten.

Scroll naar boven